Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas

Aktualności


24 lipca 2011 NOTATKA INFORMACJA DLA PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO O KILKU PILNYCH SPRAWACH NAUKI złożona została w Belwederze przez Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce. (Zobacz notatka KRNP i notatka w skrocie.)


17 maja 2011 W BELWEDERZE odbyło się spotkanie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, z przedstawicielami świata nauki, poświęcone sprawom wynikającym z przyjętych niedawno nowych ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie zorganizowano w wyniku inicjatywy Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce. (Zobacz Komunikat KRNP, streszczenia wystąpień profesorów Henryka Samsonowicza, Mirosławy Marody, Janusza Lipkowskiego, Andrzeja Walickiego oraz artykuł A.Walickiego z 20 lutego 2011.)


7 stycznia 2011 WAŻNY ARTYKUŁ W GAZECIE "POLSKA THE TIMES" O NAUCE i naszych protestach otwierający cały cykl publikacji na ten temat.


1 maja 2010 NOWA REFORMA NAUKI TO LIKWIDACJA OKOŁO 50% PLACÓWEK

Z powodu tragicznej śmierci Prezydenta RP dr hab. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego prof. UKSW, Jego Małżonki oraz 94 osób towarzyszących Im w drodze do Katynia, media nie zdołały poinformować opinii publicznej o przyjęciu w dniu 9.04.2010 przez Senat RP pakietu 6 ustaw gruntownie reformujących naukę w Polsce. Informacja o uprzednim zatwierdzeniu tych ustaw przez Sejm RP w dniu 18.03.2010 również nie przedostała się do opinii publicznej. W efekcie pracownicy placówek naukowych w Polsce są całkowicie nieświadomi zmian jakie już wkrótce nas czekają, a zwłaszcza konsekwencji tych zmian.

Na co dzień jesteśmy tak zabiegani i pochłonięci zdobywaniem środków na prowadzenie badań, a także przezwyciężaniem "oporu badanej materii", że tylko nieliczni zapoznali się z projektami ustaw dostępnymi na stronie MNiSW, a zaledwie kilku przeczytało ustawy przyjęte już przez Sejm i Senat. Z tymi ustawami każdy z nas powinien się jednak zapoznać jak najszybciej, ponieważ 30.04.2010 Sejm przegłosował nieliczne poprawki wniesione przez Senat i cały pakiet ustaw przekazał do podpisania Marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu pełniącemu obecnie obowiązki Prezydenta RP. MNiSW planuje wejście w życie ustaw reformujących naukę 1.10.2010.

Przyczyną, dla której podjęłam się dokładnego przeczytania ustaw reformujących naukę jest walka o przetrwanie jaką zatrudniający mnie Instytut Parazytologii PAN musiał stoczyć w 2006 roku. IP PAN poprzez manipulacje zespołu oceniającego jednostki naukowe trafił wówczas do Kategorii III i został przeznaczony do likwidacji. Odebrano nam (ponoć przez pomyłkę) punkty za uprawnienia do nadawania stopni i tytułów oraz punkty za posiadany certyfikat Centrum Doskonałości, popełniono też wiele błędów rachunkowych źle sumując punkty i źle je dzieląc przez ilość pracowników - zawsze jednak na naszą niekorzyść. Byliśmy jedyną ocenianą jednostką, której sumę zgromadzonych punktów podzielono przez wszystkich pracowników wliczając do tzw. "N" sekretarki, kierowców, zaopatrzeniowca, palacza itd. W efekcie tych manipulacji IP PAN trafił do Kategorii III choć powinien być w Kategorii I. Przez pół roku nie sposób było sprostować tych ewidentnych błędów. Był to jednak okres rządów PiS więc za pośrednictwem NSZZ Solidarność udało się nam dotrzeć do ówczesnego ministra i sprawa została wyprostowana. Trudno w tej chwili kategorycznie stwierdzić czy brak rzetelności oceny był zamierzony (np. w celu przejęcia naszej bardzo atrakcyjnej stacji badawczej na Mazurach: 330 ha oraz jezioro) czy też wynikał z niekompetencji gremium oceniającego.

Mając takie doświadczenia ze strachem patrzę na zapisy zawarte w nowych ustawach. Procedura oceny jednostek naukowych będzie w myśl tych ustaw wysoce niekorzystna dla ocenianych placówek. Ustawodawca nie ukrywa, że celem reformy oprócz wyłonienia placówek wiodących jest drastyczne zmniejszenie ilości placówek naukowych w Polsce co ma być osiągnięte poprzez ich restrukturyzację, likwidację, komercjalizację i prywatyzację.

W ustawach jest wiele "ciekawych rozwiązań" uderzających w oceniane jednostki naukowe oraz w ich pracowników: np. uznawanie tylko części punktów w przypadku publikacji wieloautorskich, likwidacja dotacji na badania statutowe (badania mają być finansowane wyłącznie z grantów uzyskiwanych w konkursach), całkowity zakaz jakiejkolwiek dodatkowej pracy (to dla pracowników PAN oraz pracowników instytutów badawczych, bo na wyższych uczelniach wolno będzie mieć dodatkowe 1/2 etatu) i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Za naruszenie zakazu przewidziano sankcję w postaci zwolnienia z pracy, która ma być stosowana również wobec pracowników mianowanych. W zamian "zagwarantowano" nam niskie wynagrodzenia, niższe od obecnych.

Doświadczenia uzyskane w związku z oceną IP PAN w 2006 roku każą wątpić zarówno w rzetelność ocen dokonywanych pod rządami nowych ustaw jak i w odporność członków komisji ewaluacyjnych wobec pokusy łatwego uwłaszczenia się na ogromnym majątku. Tym bardziej, że przejmowanie atrakcyjnych gruntów i budynków poprzez likwidację "kiepskich" placówek naukowych będzie przy pomocy tych ustaw dziecinnie proste.

Bardzo proszę o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą reformy, która choć została przygotowana z myślą o pracownikach IP PAN, może być przydatna także dla innych placówek.

Dołączam też pismo Fundacji Nauki Polskiej adresowane do Dyrektora IP PAN (kierownicy innych placówek też je pewnie dostali), zachęcające do rozpropagowania wśród zagranicznych znajomych oferty pracy w Polsce. Patrząc na warunki finansowe proponowane w tej ofercie pracownikom z zagranicy i porównując je z naszymi warunkami nasuwa się pytanie, dlaczego nie wolno nam ubiegać się o takie granty, nie mówiąc już o takich zarobkach. Przyjęte przez FNP założenie, że naukowiec pracujący w Polsce jest intelektualnie mniej wartościowy niż naukowiec pracujący poza granicami Polski, jest nieprawdziwe, nieuczciwe i bardzo szkodliwe dla polskiej nauki. My nie publikujemy w Nature i Science nie dlatego, że jesteśmy zbyt leniwi lub niedostatecznie zdolni. My nie publikujemy tam dlatego, że nawet mając znakomite pomysły nie mamy szans na uzyskanie odpowiednio dużych pieniędzy umożliwiających zakup specjalistycznego sprzętu i odczynników oraz zatrudnienie ludzi w celu stworzenia zespołu. O grantach z UE też możemy tylko pomarzyć, ponieważ jednym z kryteriów oceny składanych tam wniosków jest sytuacja finansowa jednostek naukowych chcących grant realizować. Dramatycznie niskie budżety polskich placówek naukowych przekreślają więc skutecznie szanse nawet wybitnych wniosków grantowych. Wracając do pisma FNP: to jakiś absurd, że o stypendium i grant w ramach programu Welcome może się ubiegać naukowiec, który wrócił do Polski w 2008 natomiast ten, który zrobił to w 2007 lub wcześniej zdaniem FNP "zgłupiał już na tyle", że nie przysługuje mu prawo do startu w konkursie.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo za stosowne przekazanie tych informacji innym potencjalnie zainteresowanym osobom. Będę wdzięczna za uwagi i propozycje dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom planowanych zmian (slawka@twarda.pan.pl).

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
Przewodnicząca Komisji Zakładowej nr 818
NSZZ Solidarność przy Instytucie Parazytologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
e-mail: slawka@twarda.pan.pl


4 grudnia 2007 NAUKA POLSKA - AUTODIAGNOZA POLSKIEGO ŚRODOWISKA NAUKOWEGO. ANKIETA O STANIE NAUKI W POLSCE

Dostaliśmy bardzo ciekawe opracowanie ankiet otrzymanych w odpowiedzi na apel KRNP pod koniec roku 2006 od sygnatariuszy petycji naszego Komitetu. Ankiety opracował Zespół Koła Naukowego Studentów Socjologii COLLEGIUM CIVITAS. Profesjonalnie opracowano ok. 400 wypełnionych ankiet.
Materiał ten może być pomocny w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu nauki w Polsce, niezależnie kto takie działania będzie podejmował.
Prosimy o propozycje działań, które warto podjąć w najbliższym czasie. Zależy nam na działaniach długofalowych a nie doraźnych, przypisanych tylko do konkretnych celów politycznych.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce ( d. Komitet Ratowania Nauki Polskiej).


8 sierpnia 2006. Poruszenie w naszym środowisku wywołała informacja prasy i telewizji o zamiarach objęcia artystów, twórców i naukowców podatkiem VAT. Po zapoznaniu się dokładnie ze sprawą i uzyskaniu opinii naszego doradcy podatkowego dr Daniela Korony informujemy, że VAT nie taki straszny, jak go malują. Dotknie tylko bardzo dużo zarabiających na umowach o dzieło i zlecenia.


24 lipca 2006. Otrzymaliśmy odpowiedź z kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


23 lipca 2006. Udostępniliśmy na naszej witrynie artykuł dr Daniela Korony Walka o 50% przedstawiający całą historię naszych zmagań o 50% kosztów uzyskania.


16 lipca 2006. Otrzymaliśmy odpowiedź z ministerstwa finansów.


30 czerwca 2006. Premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił: "We wtorek 4 lipca rząd przyjmie autopoprawkę dotyczącą kosztów uzyskania przychodów. Wycofujemy rozwiązanie, które zostało przez rząd przyjęte 6 czerwca i przywracamy dotychczasową formułę." Ale zapowiedział jakieś jeszcze "prace w ciągu najbliższych miesięcy nad uszczelnieniem tego systemu". Obiecał też "przedstawienie przez rząd mniej więcej za dwa miesiące perspektyw finansowania nauki, szkolnictwa wyższego oraz kultury w cyklu trzyletnim".


21 czerwca 2006. Z satysfakcją podajemy informację o ważnym dla naszej batalii wystąpieniu Pana Jarosława Kaczyńskiego z 20.06.2006  w sprawie 50% odpisu. Mamy nadzieję, że wspomniane tam nowe propozycje rządowe będą korzystne także dla naukowców. Odnotowujemy jednak, ze nikt z naszego środowiska nie został zaproszony na spotkanie Pana J.Kaczyńskiego z twórcami.


13 czerwca 2006. KRNP wystosował listy do Prezydenta RP, do ministra kultury, do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, do marszałka sejmu oraz do marszałka senatu RP.


8 czerwca 2006. Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych, w tym nauki i szkolnictwa wyższego, i zadeklarował pełne zrozumienie i poparcie protestu przeciwko likwidacji odpisu 50% kosztów uzyskania. Zadeklarował, że jest gotów zastosować veto prezydenckie wobec odpowiedniej ustawy, jeśli Jego działania perswazyjne wobec rządu nie odniosłyby skutku. Właśnie przygotowywaliśmy list do Prezydenta proszący o interwencję w tej sprawie, zatem tym bardziej cieszymy się, że podjął natychmiastowe działania z własnej inicjatywy. Wystosujemy podziękowania.

Do czasu zmiany decyzji rządu nie wstrzymujemy zbierania podpisów. Będziemy przekazywali Panu Premierowi kolejne listy podpisów, do czasu otrzymania zadowalającej odpowiedzi. Będziemy informowali o dalszych losach tej sprawy.


8 czerwca 2006. Profesor Edmund Wnuk-Lipiński wysłał do PAP następujący tekst. "W artykule "Wielki bunt profesorów" opublikowanym w Dzienniku (nr 43/2006) zacytowano moją rzekomą wypowiedź, porównującą zlikwidowanie 50 % uzysku do rozstrzelania profesorow UJ w czasie II wojny Światowej. Swierdzam, że to w oczywisty sposób nieprawdziwe twierdzenie nie jest moją wypowiedzią, ale kompilacją, która wypaczyła sens tego, co powiedziałem. Gdyby wypowiedź była autoryzowana, nie pozwoliłbym na opublikowanie takiego nonsensu. Edmund Wnuk-Lipinski"


6 czerwca 2006. Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"


5 czerwca 2006. Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".


2 czerwca 2006. List Profesora Jana Woleńskiego "Podatki i naukowcy" (Gazeta Wyborcza, 2 czerwca 2006, str 25).


2 czerwca 2006. Artykuł Rafała Żebrowskiego "Umierająca klasa".


1 czerwca 2006. Przekazaliśmy odpowiedź KRNP dla Premiera.


1 czerwca 2006. Przekazaliśmy list do Zyty Gilowskiej, minister finansów i wicepremier.


16 maja 2006. Podobny protest jest na www.bialo-czerwona.pl. Poza okolo 2000 naukowcow podpisalo sie tam 15000 osob innych zawodow tworczych. Pozdrawiamy bialo-czerwona! KRNP


9 maja 2006. Otrzymaliśmy odpowiedź Premiera.


5 maja 2006. Przedstawiciel KRNP skontaktował się z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i uzyskał informacje, że osobiście Premier i Rzecznik Rządu przygotowują odpowiedź na naszą petycję. Powinniśmy otrzymać ją w nadchodzącym tygodniu - do 12 maja. Po otrzymaniu odpowiedzi umieścimy ją na tej stronie internetowej KRNP. (Marian Srebrny)


5 maja 2006. Dr Andrzej Ziemba przekazał Kancelarii Premiera listę dalszych podpisów pod naszą petycją. Razem ponad 12 tysięcy podpisów.


3 maja 2006. Informacja dla sygnatariuszy 50% petycji

Szanowni Sygnatariusze!

26.04.2006 r. przekazaliśmy Kancelarii Premiera Kazimierza Marcinkiewicza pełny wydruk listy ponad 9 tys. podpisów złożonych do popołudnia dnia poprzedniego pod petycja na http://krnp.ipipan.waw.pl/.

Zbieranie podpisów trwa jednak nadal. Będziemy przekazywali Panu Premierowi kolejne listy podpisów, do czasu otrzymania zadowalajacej odpowiedzi.

Dziękujemy wszystkim Państwu za poparcie naszego protestu. Dziękujemy też przedstawicielom instytucji naukowych i ich ciałom kolegialnym za poparcie naszego protestu lub podjęcie podobnych uchwał. Dziękujemy także za nadsyłane do nas komentarze i wypowiedzi. Niektóre z nich wyraźnie świadczą o zaniepokojeniu środowiska nie tylko sprawą podatków. Wiążą się często z problemami ogólniejszymi: złą kondycją nauki w Polsce i polityką kolejnych rządów wobec niej, niedocenianiem jej znaczenia dla awansu kraju i wielekroć dokonywanymi redukcjami nakładów na naukę dla niewielkich oszczedności w budżecie. Rezultatem jest pogarszanie warunków uprawiania badań i zmniejszające się zainteresowanie młodzieży karierą naukową. Zabierały także głos żony badaczy ukazując deprymujące realia ich życia.

Tak szerokie poparcie naszego listu do Premiera zasługuje z pewnością na poważną analizę i - mamy nadzieję - zajęcie się przez Rząd sprawami rozwoju nauki w Polsce, koniecznego dla awansu kraju.

Dotychczas jedynie "Rzeczpospolita" (artykuł "Podatkiem w uczonego", str. A7, 25 kwietnia 2006) i niektóre stacje radiowe przedstawiły szerzej nasz protest. Oczekujemy dalszych informacji w mediach i odzewu od Adresata.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich!
W imieniu KRNP.

Dr Andrzej Ziemba
Sekretarz
Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
(d. Komitet Ratowania Nauki Polskiej)