Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas
Zeskanowana odpowiedź Premiera (w formacie PDF, 468k)

Odpowiedź Premiera


[ORZEŁ biały tłoczony]
Warszawa, dnia 5 maja 2006 r.
PREZES RADY MINISTRÓW
Kazimierz Marcinkiewicz
SKM 220-9 ( 7 ) / 06

Pan
dr Andrzej Ziemba
Sekretarz
Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce

Szanowni Państwo [napisane własnoręcznie]

Rozwój nauki niezmiennie pozostaje jednym z priorytetów obecnego rządu. Projekt ustawy, który miałby wejsc w zycie od 1 stycznia 2007 roku, zakładający likwidację 50% odpisu na koszty uzyskania przychodów dla twórców, nie ma na celu dyskryminacji środowiska naukowego, a jedynie ujednolicenie systemu podatkowego. Z wielkim szacunkiem odnoszę się do petycji podpisanej przez ponad 9400 pracowników nauki, dotyczącej projektu zmian przepisów podatkowych, zakładających uchylenie regulacji dopuszczających stosowanie przez twórców, w tym pracowników naukowych, 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia nauki dla rozwoju Polski. Dotychczasowa regulacja prowadząca do podatku w wysokości 9,5% ma zaletę w postaci promocji podatkowej pracy naukowej, artystycznej i dziennikarskiej. Dlatego chcemy zrobić wszystko, co tylko możliwe, by polscy twórcy i naukowcy czuli sie docenieni i by każdego roku stwarzać Waszemu środowisku lepsze perspektywy pracy. Jednocześnie nie jest naszym zamiarem redukowanie nakladów na badania naukowe w naszym kraju. Świadczy o tym wzrost nakładów na naukę w budżecie na rok 2006 w ujęciu nominalnym o 15,54% w stosunku do nakładów na rok 2005. Nie sposób też nie dostrzec zalet ujednolicenia i uproszczenia systemu podatkowego, prowadzącego do bardziej sprawiedliwego rozłożenia obciążen fiskalnych.

Jako premier polskiego rządu staję przed niezwykle trudnym dylematem sprawiedliwego podziału publicznych środków i zrównania szans i praw podatników. W sytuacji, kiedy nie można spełnić wszystkich oczekiwań, zmuszony jestem dokonać trudnego i bolesnego wyboru. Kieruję więc moją prosbę o pomoc w rozwiązaniu tego dylematu do elity naukowej Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonany, ze mogę liczyć na pomoc, wyrozumiałość i dobrą wolę Waszego, twórczego i naukowego środowiska.

Z poważaniem [własnoręcznie]

Kazimierz Marcinkiewicz [podpis]

Objaśnienie.
Na prośbę niektórych kolegów, wyjaśniamy, iż 9,5% w powyższej odpowiedzi Pana Premiera jest po prostu połową 19%. 50% kosztów uzyskania daje o połowę mniejszy dochód do opodatkowania. Dla zarobków mieszczących się w najniższym progu podatkowym znaczy to o połowę mniejszy podatek. A to jest 9,5% zamiast 19%. (Marian Srebrny)