Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas

Bratnia strona bialo-czerwona

Petycja      


Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.      

Pan Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów RP
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Znając troskę Pana Premiera o rozwój nauki zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie ponownie dokładnej analizy projektu zmian w systemie podatkowym przygotowywanych przez Rząd kierowany przez Pana. Jak Panu Premierowi wiadomo, dotychczas nie nastąpiła wciąż zasadnicza poprawa kondycji nauki ze względu na bardzo skromne nakłady państwa, a przewidywane zmiany w systemie podatkowym, ogłoszone przez Panią Wicepremier Zytę Gilowską 31 marca br., pogorszą jeszcze bardzo wyraźnie warunki życia i pracy środowiska badaczy. Zgodnie z projektem, który miałby wejść w życie od 1 stycznia 2007 r., przy likwidacji 50% odpisu na koszty uzyskania przychodu dla twórców, realne obciążenia podatkowe wzrosną dwu lub nawet trzykrotnie!

Zapowiedziane zniesienie zasady 50% kosztów uzyskania przychodu spowodowałaby obniżenie w następnych latach dochodów netto pracowników naukowych w instytutach PAN i naukowo-dydaktycznych na uczelniach szacunkowo średnio o kwotę równą około 1 miesięcznej pensji (w porównaniu z rokiem 2005). Średnio uposażony naukowiec w niezbyt zamożnej placówce straci co najmniej 2 tys. zł rocznie. Zarabiający więcej, wchodząc powyżej progu podatkowego 30%, półtora swych miesięcznych dochodów, czy nawet więcej.

Przy bardzo niskich wciąż nakładach na naukę wiele kosztów, w tym zakupy niezbędnej literatury, w tym zagranicznej, często komputera, drukarki, itd, często musimy pokrywać sami, co przy bardzo skromnych uposażeniach pracowników naukowych stanowi ogromne obciążenie. Tak drastyczne zwiększenie podatków uderza bardzo mocno w naukę polską, grozi jeszcze szybszym odpływem kadr, zwłaszcza młodych, co jeszcze utrudni zastępowanie odchodzących pokoleń. Już obecnie sytuacja w tej sferze jest bardzo trudna i doprowadzić może do osłabienia, czy wręcz zaniku różnych specjalności, jak też do ogromnych perturbacji w instytucjach naukowych.

Przypominamy, że Polska na badania naukowe przeznacza nakłady rzędu 0,60% PKB, podczas gdy średnie nakłady w Unii Europejskiej są ponad trzykrotnie wyższe a strategia lizbońska zaleca ich zwiększenie do 3% PKB. Przypominamy, że młodemu asystentowi, który ma znać obsługę komputera, języki obce i być człowiekiem uzdolnionym oferujemy uposażenie bliskie minimum socjalnemu. W tej sytuacji tak dotkliwe obniżenie wynagrodzeń budzić musi nasz gorący sprzeciw.

Prosimy o wycofanie się z tego niefortunnego pomysłu!

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Komitet na Rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
(dawniej Komitet Ratowania Nauki Polskiej)

Dr Andrzej Ziemba, Sekretarz
Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński
Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
Jeśli zgadzasz się z powyższym tekstem, złóż swój podpis:

Tytuł/stopień naukowy, stanowisko:
Instytucja:
Imię i nazwisko:
E-adres:26 kwietnia dr Andrzej Ziemba przekazał Panu Premierowi listę pierwszych 9 tysięcy podpisów pod naszą petycją. 5 maja - następne 3 tysiące. 9 maja otrzymaliśmy odpowiedź Premiera. Odpowiedź jest negatywna, ale jakby życzliwa. 1 czerwca przekazaliśmy odpowiedź KRNP dla Premiera i list do Zyty Gilowskiej, minister finansów i wicepremier. 5 czerwca zorganizowaliśmy konferencję prasową. 6 czerwca rada ministrów przyjęła jednak projekt zmian systemu podatkowego, w którym odbiera 50% odpis kosztów uzyskania pracownikom PAN i uczelni, a innym twórcom zmniejsza ten odpis do 20% i 10%.

8 czerwca Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych, w tym nauki i szkolnictwa wyższego, i zadeklarował pełne zrozumienie i poparcie protestu przeciwko likwidacji odpisu 50% kosztów uzyskania. Zadeklarował, że jest gotów zastosować veto prezydenckie wobec odpowiedniej ustawy, jeśli Jego działania perswazyjne wobec rządu nie odniosłyby skutku. Właśnie przygotowywaliśmy list do Prezydenta proszący o interwencję w tej sprawie, zatem tym bardziej cieszymy się, że podjął natychmiastowe działania z własnej inicjatywy. 13 czerwca wystosowalismy podziękowania. 30 czerwca 2006 Premier Kazimierz Marcinkiewicz obiecał: "We wtorek 4 lipca rząd przyjmie autopoprawkę dotyczącą kosztów uzyskania przychodów. Wycofujemy rozwiązanie, które zostało przez rząd przyjęte 6 czerwca i przywracamy dotychczasową formułę."

Faktycznie, 4 lipca rada ministrów całkowicie wycofała wszystkie proponowane dotąd zapisy dot. 50% kosztów niekorzystne dla pracowników instytutów naukowych i szkół wyższych oraz innych twórców. Otrzymaliśmy potwierdzające to odpowiedzi na nasze listy: odpowiedź z ministerstwa finansów i odpowiedź z kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


Lista podpisów (ostatnie 100):

Do tej pory złożono 17421 podpisów. Wszystkie podpisy.
 • Zdravko Stamatoski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski, U.A.M. - Poznań
 • Michał Sarul, asystent, AM we Wrocławiu
 • Iwona Przywitowska, Lek.Stom.- asystent, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Łukasz Bujak, mgr/doktorant, WGiSR UW
 • Kamil Nowak, magistrant , Uniwersytet Śląski, WPiA
 • Renata Brzozowska, dr inż., adiunkt , UWM Olsztyn
 • miroslaw bolec, prof zw bolec miroslaw, uw
 • Dariusz Skrzeczowski, student/pracownik elektrowni, Uniwerytet Opolski
 • Ewa Skrzeczowska, laborant chemiczny/licencjat z pedagogiki, WSUPiZ Ryki
 • Natalia Gawron, mgr/ doktorant, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Adam Nolski, student, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jarosław Malec, Mgr inż. doktorant, PAN
 • Marek Fulczyk, Dr inż, Centrum Badawcze ABB
 • Szymon Brużewicz, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Bartosz Neuman, student, Politechnika Warszawska, Wydzial Elektryczny
 • Sławomir Gort, student, Politechnika Gdańska
 • MichałZawadzki, doktorant, SWPS
 • Łukasz Kotulak, student, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
 • Wojciech Noworyta, magister inzynier, Kierownik Kontraktu, Naftobudowa S.A,
 • Robert Ginalski, Magister, wolny zawód
 • Janusz Badura, Dr, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski
 • Anna Zalewska-Janowska, dr n. med., Uniuwersytet Medyczny
 • Eliza Zawadzka, mgr , Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
 • Marzanna Pomorska, dr asystent, Instytut Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Magdalena Szpunar, mgr, asystent, socjolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Janusz Dębski, Mgr, asystent, IBB PAN
 • Bartlomiej J. Jankiewicz, mgr inz/doktorant, Purdue University
 • Paweł Nikodym, , Wydział Ekonomiczno-Scjologiczny Uł
 • Aleksandra Skawina, mgr doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Igor Juraś, mgr inż., ISK, Skierniewice
 • Anna Wacowska, mgr inż do niedawna asystent obecnie wykładowca bez praw, Politechnika Częstochowska
 • Marcin Górski , przyszly magister, AGH WMN
 • Monika Szczególska, mgr, asystent, IERiGŻ-PIB
 • Damian Chodorek, student, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Beata Marzena Kapałka, magister analityki medycznej, specjalista ds biochemii, narodowy instytut zdrowia publicznego w warszawie
 • Piotr Wrona, magister, pracownik sądowy
 • Jerzy W. Kownacki, mgr inż., Kierownik Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 • Liliana Kostana, lek. starszy asystent, Klinika Kardiologii II Wydzialu Lekarskiego AMWojewodzki Szpital brodnowski
 • Patrycja Adamczak, uczeń, szkoła
 • Klaudia Rutka, student, instytut ochrony zdroiwia
 • Krzysztof Grzybowski, inż, Firma Logistyczna
 • Michał Kwiatkowski, student, UMCS
 • Arkadiusz Peisert, magister sojologii, doktorant, Uniwersytet Warszawsko
 • Anna Mikusińska, studentka geografii, UAM
 • Pawel Pieta, doktorant, SGGW
 • Paweł Serafin, Mgr, doktorant, Uniwersytet Opolski
 • Ali Al-Zubiedy, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Michał Pawlak, student, Instutut Matematyki, Wydział FTIiMS Politechniki Łódzkiej
 • Stanisław Śnieżewski, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 • Marzena Witkowska, mgr, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Jan Górski, student, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Alicja Zemanek, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Ireneusz Skawina, mgr doktorant, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Urszula Michalska, dr inż, nie pracuje
 • Maciej St. Zięba, dr, starszy wykładowca, KUL
 • Marta Ponichter, doktorantka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 • Mirosław Chorążewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
 • Przemyslaw Dec, dr, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Judaistyki
 • Danuta Skulicz, doktor nauk humanistycznych, st.wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Ussowicz, Dr n. med., asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ewa Modrzejewska, dr, starszy wykładowca, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański
 • Nowak Izabela, mgr , nauczyciel, szkoła podstawowa
 • Wojciech ŁAPKA, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
 • Dariusz Baranowski, doktor, adiunkt, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Albert Dziad, dr inż, Politechnika Łódzka
 • Maciej Kołodziejski, dr, starszy wykładowca, Instytut Pedagogiki PWSZ w Płocku
 • Elżbieta Drążek, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy
 • Elżbieta Wójcik, dr n.med. adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław
 • Barbara Czarnocka , Prof.dr hab., CMKP
 • Janusz Czekaj, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny Krakow
 • Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, dr, adiunkt, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Sławomir Lipski, Prof. dr hab., prof.zwycz.(emer.), Wojskowy Instytut Higieny i Epid.
 • Jerzy Lewandowski, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • JERZY JANIAK, dr. CHEMII PREZYDENT I DYREKTOR NAUKOWY, ENVI-TECH INC.
 • Marian Mroczko, Prof. dr hab., profesor zwyczajny , Akademia Pomorska w Słupsku
 • Marcin Cybulski, Asystent mgr, UMP
 • Piotr Buła, dr, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Maria Cieśla , mgr Maria Cieśla , Instytut Historii PAN
 • Aleksander Lasik, dr hab., Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy
 • Andrzej Zygmunt, prezes - CE CENTRUM EKSPERTÓW , Ośrodek Rzeczoznawstwa SITR-NOT Kraków
 • Agata Gruszecka, magister, asystentka, SNS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Grzegorz Trościński, doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu
 • Józef Fleszar, dr inż., adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Dariusz Grzegorz Matelski, dr hab., asystent UAM, Instytut Historii UAM w Poznaniu
 • 4754 Rahn ct NE Grand Rapids, Michigan 49525 USA, gregory, ciminski
 • Andrzej Ossowski, dr inż., bezrobotny po napisaniu habilitacji
 • Elżbieta Dubińska, dr hab., profesor UW, Uniwersytet Warszawaki, Wydział Geologii
 • Tomasz Skierczyński, muzyk,
 • Andrzej J. Zmysłowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Maria Kwasiborska, mgr, doktorantka, IBB PAN
 • Paweł Gnys, dr hab. inż. paweł gnyś, politechnika warszawska
 • Monika Piotrowska, mgr inż. , doktorantka, Katedra Gleboznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wojciech Ślusarczyk, mgr doktorant w Instytucie Historii i Stosunków Miedzynarodowych UKW , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Beata Pająk, dr inż, adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Ryszard Plackowski, dr inż., bezrobotny z doktoratem na UJ i nagrodą MEN-u
 • Magdalena Bryła, Doktor, Instytut Zootechniki
 • Monika Trzcińska, Doktor, adiunkt, Instytut Zootechniki
 • Józef K. Moscicki, Prof. zw. dr hab., Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego UJ
 • Sikorska, Agnieszka, ,
 • Roman Hajczuk, dr hab. , Uniwersytet w Białymstoku