Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas
APEL DO SPOŁECZEŃSTWA

Nauka jest kluczowym elementem cywilizacji współczesnej, a system oświaty stanowi o tempie rozwoju kraju. Ich poziom określi pozycje Polski w Unii Europejskiej i zadecyduje, czy nasz kraj będzie tylko biednym i zacofanym zapleczem niskokwalifikowanej siły roboczej oraz mało przetworzonych surowców, czy tez liczącym się partnerem o szybko rosnącym dostatku. Rozwój nauki i oświaty jest polską racją stanu. Kto z naszych polityków tego nie rozumie i nie zwiększa funduszy na obie te sfery - szkodzi Polsce! Na naukę przeznaczamy coraz mniejszy ułamek procenta naszego produktu krajowego zbliżając się do poziomu krajów Trzeciego Świata. Toteż nauka znalazła się w stanie zapaści i już za kilka lat nie będzie miał kto przyswajać krajowi najnowszych zdobyczy nauki światowej ani wykładać na uczelniach wyższych, a w szkołach będziemy mieli coraz marniejszych nauczycieli.

Rolnicy, jeśli chcecie, by wieś polska zaczęła się szybko rozwijać, domagajcie się zwiększenia nakładów na naukę i oświatę. Przypominajcie rządzącym, że w Polsce Jagiellońskiej wśród studentów uniwersytetu było 10% synów kmiecych, zaś dziś wśród studentów młodzieży wiejskiej jest tylko 4% !

Robotnicy, górnicy, pracownicy firm i urzędów, jeżeli chcecie, by wasze dzieci miały realne perspektywy lepszego życia w kraju zbliżającym się do standardów europejskich, domagajcie się rozwoju szkół, uczelni i nauki. Wy nie będziecie mieli możliwości kształcenia dzieci za granicą!

Przedsiębiorcy polscy, przypominajcie władzom państwowym przy wszystkich okazjach, iż od poziomu pracowników i zaplecza naukowo-technicznego zależy przyszłość naszej gospodarki.

Młodzieży, jeśli chcesz uczyć się w godziwych warunkach, mieć możliwości zdobycia wykształcenia i ciekawego życia, a uniknięcia bezrobocia, domagaj się jak najdonośniej zwiększenia nakładów na edukację i naukę. Inaczej tylko niewielu z was będzie miało tę szansę!

Rodzice, jeżeli chcecie, by Wasze dzieci miały możliwości kształcenia i dostatniego życia, domagajcie się zmiany polityki kolejnych rządów III Rzeczpospolitej obcinania i tak już znikomych funduszów na naukę i oświatę.

Przypominajcie o tym waszym posłom i senatorom! Niech żaden radny i żaden poseł nie może liczyć na ponowny wybór, jeśli nie zrobił czegoś w tej sprawie, a żadna partia, która nie zobowiąże się jasno do znacznego zwiększenia co roku funduszy na ten cel, nie może liczyć na wasze glosy!

Bądźmy solidarni w tej sprawie!

Warszawa, 8 października 1998 r.