Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas

Podsumowanie krótkiej dyskusji na spotkaniu 13 czerwca 2006
Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
(d. Komitet Ratowania Nauki Polskiej)
o sprawach ważnych obecnie dla naszego środowiska.

Tak duży protest środowiska naukowego (ponad 17 tys. podpisów pod petycja-protestem, bardzo liczne uchwały Senatów Uczelni i Rad Wydziałów) jest rezultatem nie tylko ostatnich decyzji dotyczących projektu znacznego podwyższenia podatków płaconych przez naukowców i twórców. To rezultat poważnego zaniepokojenia sytuacją nauki w ogóle, troski o dalsze losy nauki w Polsce.

a) Poczucie niepewności wywołane jest przede wszystkim dramatycznie niskimi nakładami na badania naukowe.

b) Przy tym, wysoce niejasne są kryteria i procedury kończącej się obecnie "oceny parametrycznej" placówek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa. Wyższego. Ministerstwo informowało, że ta ocena ma wyznaczać poziom finansowania placówek naukowych.

c) Obawy rodzi tez całkowite pomijanie nauk podstawowych w (nielicznych i tak) glosach dochodzących z Kancelarii Premiera o rozważanych planach ewentualnego podniesienia nakładów na naukę w przyszłym roku. Ale tylko na badania bezpośrednio powiązane z biznesem! Tymczasem, decydującą rolę dla cywilizacyjnego rozwoju kraju i dla długofalowego poziomu nauczania maja nauki podstawowe.

d) Tym bardziej, że nie wiemy gdzie się podziało słynne już 14% ogłoszonego przez rząd wzrostu nakładów budżetowych na badania naukowe w 2006, tzn. w tym roku. Nie znamy nikogo, kto odczuwa te 14%.

e) Czy fundusze strukturalne z Unii Europejskiej przeznaczone będą na infrastrukturę nauki w Polsce?Zamknij to okno